Please enable JS

Budowa dwóch wanien solankowych i basenu rekreacyjnego z atrakcjami w Aquaparku Fala w Łodzi

Zamierzenie inwestycyjne dotyczy funkcjonującego obiektu Aquaparku Fala w Łodzi, zlokalizowanego przy Al. Unii Lubelskiej 4 

 Zakres prac obejmował będzie:

  1. Montaż dwóch wanien solankowych przewidzianych dla 12 osób każda, wraz ze schodami, podestem oraz wszystkimi niezbędnymi instalacjami, zlokalizowanych na „plaży” hali basenu krytego, pływackiego.

 

  1. Montaż basenu wewnętrznego rekreacyjnego z atrakcjami przewidzianego dla 17 osób, wraz ze schodami, zabudową konstrukcji zjeżdżalni oraz wszystkimi niezbędnymi instalacjami, zlokalizowanego w narożniku hali basenu krytego, pływackiego.

Szczegółowy zakres przedmiotowej inwestycji:

 

  1. Montaż dwóch wanien solankowych przewidzianych dla 12 osób każda, wraz ze schodami, podestem oraz wszystkimi niezbędnymi instalacjami, zlokalizowanych na „plaży” hali basenu krytego, pływackiego.

Zadanie obejmuje wykonanie projektu i robót budowlano - instalacyjnych umożliwiających stworzenie nowej strefy atrakcji basenowej w postaci dwóch wanien z solanką typu jacuzzi, przewidzianych jako montaż gotowego urządznia na indywidualnej konstrukcji z podestem i schodami oraz obudowy ścian. Wanny jako gotowe urządzenia wraz powinny przewidywać jednoczesną kąpiel dla 12 osób i być wyposażone w masaż podwodny typowy jak dla wanien jacuzzi. Lokalizacja urządzęń - ustawione na istniejącym stropie plaży basenu z instalacjami zlokalizowanymi częściowo w obudowie – orurowanie i stacja z filtracją we pomieszczeniach technicznych – kondygnacja podbasenia. Zabudowa konstrukcji wanien za pomocą obudowy szkieletowej oraz schodów i podestu w konstrukcji płyt korytkowych wspartych na ściankach murowanych z gazobetonu na istniejącym stropie. Podesty i schody powinny być również zabezpieczone balustradami i poręczami w wykonaniu z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Wszystkie schody i krawędzie podestów (krawędzie płaszczyzn stanowiące różnicę wysokości) będą posiadały podświetlanie każdego stopnia osobno przy pomocy listwy LED „ukrytej” w stopniu lub podescie – typowe podświetlanie przeszkodowe tzw. kinowe. Oświetlenie musi być zabezpieczone przed dostępem wody – szczelne oraz odporne na szkodliwe działanie solanki. Takie samo podświetlenie będzie zlokalizowane po obwodzie podestu i obudowy wanien przy styku z plażą basenu – we wnęce obudowy. Oświetlenie ma umożliwiać zmianą natężenia światła oraz różne kolory RGB.

Zadanie obejmuje kompleksowe wykonanie wszystkich robót w obrębie instalowanych urządzeń na plaży basenu i w piwnicy (podbaseniu), wyburzeniowych, rozbiórkowych, konstrukcyjnych, izolacyjnych, robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych, w tym wszystkich niezbędnych instalacji w tym również: instalacji technologicznej uzdatniania wody z filtrem i zbiornikiem (odrębny obieg wody dla każdej wanny), instalacji wodno – kanalizacyjnej,  w tym zasilania instalacji w wodę i odprowadzenie ścieków z instalacji technologicznej a także przebudowa odwodnienia plaży w rejonie instalacji wanien, wraz z  przejściami instalacji pomiędzy stropem, instalacji ciepła technologicznego dla potrzeb podgrzewania wody i instalacji elektrycznych oświetlenia, zasilania urządzeń i sterowania oraz automatyki i sterowania dozowaniem „chemii” basenowej.

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlano-instalacyjnych z dostosowaniem do istniejących instalacji w obiekcie oraz do przepisów przeciwpożarowych dla przejść instalacji, ewakuacji i instalacji.

 

  1. Montaż basenu wewnętrznego rekreacyjnego z atrakcjami przewidzianego dla 17 osób, wraz ze schodami, zabudową konstrukcji zjeżdżalni oraz wszystkimi niezbędnymi instalacjami, zlokalizowanego w narożniku hali basenu krytego, pływackiego:

Zadanie obejmuje wykonanie projektów i robót budowlano - instalacyjnych umożliwiających stworzenie nowej strefy atrakcji basenowej w postaci basenu rekreacyjnego o gł. 95cm z solanką oraz wyposażeniem, wykonane na stropie plaży basenu z instalacjami zlokalizowanymi w pomieszczeniach technicznych podbasenia.

Budowa basenu na istniejącej konstrukcji stropu z konstrukcyjnym podparciem stalowym stropu w miejscu lokalizacji basenu. Konstrukcja basenu monolityczna żelbetowa z wyłożeniem porcelanową mozaiką basenową o chłonności wody poniżej 0,5%.

Wszystkie schody i krawędzie podestów (krawędzie płaszczyzn różnych wysokości) będą posiadały podświetlanie każdego stopnia osobno przy pomocy listwy LED „ukrytej” w stopniu lub podeście – typowe podświetlanie przeszkodowe tzw. kinowe. Takie samo podświetlenie będzie zlokalizowane w obudowie donicy na zieleń przy styku ze ścianą obudowy słupów zjeżdżalni oraz za rynną przelewową przy ścianach hali basenu z mozaiki. Oświetlenie ma umożliwiać zmianą natężenia światła oraz różne kolory RGB. Dodatkowo należy przewidzieć oświetlenie LED punktowe zarówno na poziomie pod podestem zjeżdżalni jak i przy dźwigarze hali basenu – konstrukcji, dla potrzeb lepszego doświetlenia nowego basenu solankowego.

Ściany istniejące hali basenu na długości przylegającego basenu będą obłożone mozaiką z nadrukiem w formie fototapety – szczegóły na wizualizacji.

Zadanie obejmuje kompleksowe wykonanie wszystkich robót w obrębie budowy basenu rekreacyjnego na plaży basenu i w piwnicy (podbaseniu), wyburzeniowych, rozbiórkowych, konstrukcyjnych, robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych, w tym wszystkich niezbędnych instalacji: technologicznej uzdatniania wody z filtrem i zbiornikiem (odrębny obieg wody dla basenu), instalacji wodno – kanalizacyjnej, w tym zasilania instalacji w wodę i odprowadzenie ścieków z instalacji technologicznej a także przebudowa odwodnienia plaży w rejonie lokalizacji basenu, obudowa istniejącej konstrukcji schodów i balustrady podestu zjeżdżalni wewnętrznej ściankami, wraz z  przejściami instalacji pomiędzy stropem, instalacji ciepła technologicznego dla potrzeb podgrzewania wody i instalacji elektrycznych oświetlenia, zasilania urządzeń i sterowania oraz automatyki i sterowania dozowaniem „chemii” basenowej.

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlano-instalacyjnych z dostosowaniem do istniejących instalacji w obiekcie oraz do przepisów przeciwpożarowych dla przejść instalacji, ewakuacji i instalacji.