Please enable JS

Kompleks basenowy na terenie ORDN w Tomaszowie Mazowieckim

Przedmiotowa inwestycja na terenie ośrodka ORDN polegać będzie na budowie nowego basenu z brodzikiem na terenie obecnie zajmowanym przez trawnik. Inwestycja obejmuje swoim zakresem również przebudowę i rozbudowę komory technicznej istniejącej stacji uzdatniania wody, wykonanie nowej instalacji technologicznej, która będzie obsługiwała nowy basen i istniejący.

W ramach planowanej kompleksowej inwestycji przewiduje się następujący zakres:
Zmiany zagospodarowania terenu będą polegały na przebudowie i dostosowaniu istniejących obiektów, wyburzeniach i adaptacji basenu oraz komory technicznej a także budowie nowego basenu i brodzika połączonych w jeden basen oraz utwardzeniu strefy tzw. mokrej stopy dla wszystkich basenów oraz ogrodzenie wspólnym ogrodzeniem a także budowa nowego baseniku do płukania i dezynfekcji stóp. Koncepcja przewiduje również budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz zwiększenie mocy elektrycznej i ilości zapotrzebowania na wodę.
Zaplecze szatniowo-sanitarne dla basenu będzie w istniejących obiektach oraz poza zakresem koncepcji przewiduje się ustawienie tymczasowych kontenerowych przebieralni i sanitariatów.
Basen rekreacyjny i brodzik dla dzieci będą wyposażone w zabawki wodne, które maja umilić korzystanie z obiektu i urozmaicić jego wizerunek.

Bilans terenu dla koncepcji budowy kompleksu basenowego w Tomaszowie Mazowieckim:
- pow. zabudowy obiektów kubaturowych 911,80 m2 (8,91%)
- pow. utwardzonych dojść i dojazdów 3 249,10 m2
- pow. istniejącego basenu 105,70 m2
- pow. istniejącego zbiornika wodnego naturalnego 165,40 m2
- pow. projektowanej plaży basenu nowego 205,40 m2
- pow. proj. brodzika (pow. lustra w. 63,96m2) 72,50 m2
- pow. proj. basenu (pow. lustra w. 54,03m2) 57,40 m2
- pow. proj. brodzika do płukania stóp 4,00 m2
- pow. biologicznie czynna – plaże trawiaste, trawniki 5 462,70 m2 (53,38%)
Razem powierzchnia działki 866 oznaczona A-F 10 234,00 m2