Please enable JS

Kryta pływalnia przy SP nr 10 w Sieradzu

Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy budynku pływalni krytej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu, Al. Grunwaldzka 10, 89-200 Sieradz. Wizerunek zewnętrzny budynku wydobyto podczas termomodernizacji obiektu oraz zewnętrznej zjeżdżalni identyfikującej obiekt w przestrzeni publicznej.

Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy budynku pływalni krytej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu, Al. Grunwaldzka 10, 89-200 Sieradz. Wizerunek zewnętrzny budynku wydobyto podczas termomodernizacji obiektu oraz zewnętrznej zjeżdżalni identyfikującej obiekt w przestrzeni publicznej. Przebudowa pomieszczeń została dokonana pod kątem dostosowania do nowych funkcji użytkowych i rekreacyjnych, nowego wykończenia pomieszczeń oraz wymiany wszystkich instalacji wewnętrznych a także przebudowy wizualnej. Zaprojektowano nowe atrakcje basenowe w postaci zjeżdżalni z wewnętrznym podestem startowym umieszczonym nad widownią oraz basenem hamowni na plaży basenu – przebieg zjeżdżalni na zewnątrz obiektu.

Projekt zakładał poza wprowadzeniem nowych funkcji dostosowanie obiektu do obowiązujących obecnie standardów materiałowo-instalacyjnych oraz przepisów.

Charakterystyczne parametry:

Powierzchnia użytkowa – 2 189m2
Powierzchnia zabudowy – 1 522m2
Powierzchnia lustra wody basenów – 312m2
Kubatura budynku – 12 650m3

Całkowita wartość inwestycji:

5.6 mln zł

Inwestor:

Szkoła Podstawowa nr 10 w Sieradzu, Al. Grunwaldzka 10, 98-200 Sieradz.

Termin realizacji:

lipiec 2007 r. – wrzesień 2008 r.