Please enable JS

Rozbudowa Sanatorium Górnik o hotel z basenem

Przedmiotem opracowania była koncepcja architektoniczna wraz z szacunkowym określeniem kosztów realizacji przedsięwzięcia budowlanego polegającego na dwuetapowej rozbudowie Sanatorium Uzdrowiskowego Górnik o kryty basen i hotel ****.

ETAP I – BUDYNEK BASENU REKREACYJNEGO Z ZAPLECZEM I ŁĄCZNIKIEM:
Powierzchnia użytkowa budynku: 1630m2
Powierzchnia lustra wody: 275m2

ETAP II – BUDYNEK HOTELU **** Z ZAPLECZEM I POŁĄCZENIEM Z BASENEM:
Powierzchnia użytkowa budynku: 4 170m2

Koncepcja w I etapie realizacji inwestycji zakładala lokalizację obiektu krytej pływalni w bezpośrednim sąsiedztwie budynku żywieniowego, z którego komunikacją powiązany został poprzez przebudowę pomieszczeń wewnętrznych i dobudowę łącznika do ściany szczytowej istniejącego budynku. Taka lokalizacja wymuszała niewielką ingerencję w pomieszczenia istniejącego budynku, które i tak straciłyby dostęp światła dziennego przy połączeniu bezpośrednim z głównym ciągiem komunikacyjnym.
Umieszczenie wejścia komercyjnego na pływalnię po przeciwległej, niż łącznik z istniejącym zespołem sanatoryjnym, stronie hali basenowej pozwala na wykorzystanie go w II etapie jako głównego wejścia do hotelu. Lokalizacja ta determinuje również układ komunikacji pieszej i kołowej zapewniającej prawidłową obsługę obiektów.

Obiekt basenowy został połączony z istniejącym budynkiem żywieniowym w sposób umożliwiający dostęp osobom przebywającym w dowolnym miejscu zespołu budynków sanatoryjnych bez konieczności wychodzenia na zewnątrz budynku. Parter budynku żywieniowego połączony został z budynkiem basenu i hotelu na ich poziomie „+1”, umożliwiając w ten sposób bezkolizyjną (niezależną od wejścia komercyjnego na basen i do hotelu) komunikację pomiędzy nowoprojektowanym hotelem a istniejącą częściązabiegową sanatorium. Z poziomu tego również (specjalnie dla gości hotelowych i sanatoryjnych) dostępny jest taras zewnętrzny i galeria w hali basenowej.
Na poziomie „0” zlokalizowano główne wejście do budynku basenu, przez które osoby, nie będące gośćmi sanatorium mają dostęp do wejścia na pływalnię. W bezpośrednim sąsiedztwie wejścia zlokalizowano przeszkloną halę basenową z niecką o łącznej powierzchni lustra wody ok. 275 m2 oraz wanną jacuzzi dla 6 osób. W niecce basenowej obok dwóch torów pływackich zlokalizowane zostały atrakcje wodne, na które składają się: 6 stanowisk leżanek z masażem powietrznym, 2 wąskie i 2 szerokie masażery karku, 5 stanowisk masażerów ściennych, 2 gejzery powietrzne, grzybek wodny, grota sztucznej fali i rwąca rzeka. Kosztem rwącej rzeki możliwa jest lokalizacja większej ilości leżanek i masażerów (szczegóły w części rysunkowej). Koncepcja przewiduje trzy zejść do niecki basenowej w tym jedno wyposażone w podnośnik przeznaczony dla osób niepełnosprawnych. Głębokość niecki w każdym jej miejscu wynosić będzie 130 cm. Program rekreacyjny wzbogaca niewielka strefa saun umożliwiająca klientom części basenowej bezpośrednie (bez konieczności przemieszczania się do budynku zabiegowego) skorzystania z łaźni parowej i sauny suchej. Część tą w przypadku uzasadnionych potrzeb Zamawiającego można wzbogacić o program, który nie występuje w budynku zabiegowym (np. natryski wrażeń, kabiny floatingu, rzekę Knejppa, słoneczną plażę, etc.). W koncepcji rezerwa na rozbudowę atrakcji około basenowych przeznaczona została na salę aerobiku. Podkreślenia wymaga fakt, że basen posiada część pływacką, która oprócz gości sanatorium, mogłaby być dedykowana prowadzeniu zajęć lekcyjnych dla uczniów szkół w regionie w oparciu o umowy świadczenia takich usług na rzecz gminy. Jako propozycję, nie ujętą w szacunkowych kosztach realizacji przedsięwzięcia, należy rozważyć ewentualne zastosowanie ruchomego dna na części pływackiej umożliwiającego wykorzystanie tej części do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych z osobami niepełnosprawnymi na dowolnie zadanej głębokości, w tym również dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Bezpośrednio przy hali basenowej zaprojektowano dysedukacyjne zespoły szatniowo – sanitarne z wyodrębnionym zespołem przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Odrębną strefę sanitarną stanowi zespół dedykowany ratownikom, trenerom i rehabilitantom.