Please enable JS

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa domu jednorodzinnego w Łodzi przy ul. Elbląskiej

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego domu jednorodzinnego,  a także przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczo-garażowego wraz z urządzeniami przy ul. Elbląskiej w Łodzi.

Zabudowę działek stanowiły dwa istniejące budynki, które poddano rozbudowie, nadbudowie i przebudowie wewnętrznej. Powstałe w ten spoób budynki - mieszkalny jednorodzinny położony w środkowej części działek przy ul. Elbląskiej oraz gospodarczo-garażowy po stronie południowej w ostrej granicy stanowią spójną całość przestrzenną i sa odpowiedzią na oczekiwania i programowe potrzeby inwestorów.