Please enable JS

Centrum Edukacji Ekologicznej MOSiR Sieradz

Przedmiotem projektu jest projekt remontu, przebudowy i termomodernizacji budynku Centrum Edukacji Ekologicznej przy MOSiR w Sieradzu położonym przy ul. Parkowej 1 nad rzeką Wartą.

Przedmiotem projektu jest projekt remontu, przebudowy i termomodernizacji budynku Centrum Edukacji Ekologicznej przy MOSiR w Sieradzu położonym przy ul. Parkowej 1 nad rzeką Wartą.

Celem głównym opracowania jest doprowadzenie istniejącego budynku do możliwości użytkowania poprzez remont, przebudowę i termomodernizację oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów. Drugim ważnym celem jest poprawa wizerunku architektonicznego i estetycznego budynku jak również jego otoczenia co w znacznym stopniu podniesie walory i rangę przestrzeni publicznej miejsca stanowiącego tak ważny punkt identyfikacyjny miasta Sieradza.
Lokalizacja budynku po lewej stronie przy „wylocie” z Sieradza w kierunku Łodzi, trasą E-12, bezpośrednio nad rzeką Wartą. Warunki architektoniczne i urbanistyczne ukształtowania terenu i samej bryły budynku jak również nienajgorszy stan techniczny pomimo braku użytkowania to czynniki korzystne dla przyszłego użytkowania.

Charakterystyczne parametry:

Powierzchnia użytkowa – 968 m2
Kubatura całego budynku – 2951 m3

Inwestor: MOSiR Sieradz

Realizacja zakończona.