Please enable JS

Kinoteatr Włókniarz w Tomaszowie Mazowieckim

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku kinoteatru wraz z przebudową sali widowiskowej oraz zagospodarowaniem terenu łączącego Miejskie Centrum Informatyczno-Biblioteczne „MEDIATEKA” z Kinoteatrem „Włókniarz” w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Marszałka Ignacego Mościckiego 6.

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku kinoteatru wraz z przebudową sali widowiskowej oraz zagospodarowaniem terenu łączącego Miejskie Centrum Informatyczno-Biblioteczne „MEDIATEKA” z Kinoteatrem „Włókniarz” w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Marszałka Ignacego Mościckiego 6.

Charakterystyczne parametry:
Powierzchnia użytkowa – 1882m2
Kubatura budynku – 9060m3
Sala kinowo-teatralna – widownia dla 274 osób – 180 parter i 94 balkon.
Mała sala kinowa dla 49osób
Gastronomia z salą konsumpcji dla 48osób

ŁĄCZNA WATRTOŚĆ INWESTYCJI NETTO – 14,1 mln zł

Inwestor:

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, ul. P.O.W. 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Projekt zakończony pozwoleniem na budowę – Realizacja przewidziana na 2012r.