Please enable JS

Hala sportowa w Wartkowicach

Rozbudowa Bazy Dydaktyczno-Szkoleniowej przy Zespole Szkół w Wartkowicach

Rozbudowa Bazy Dydaktyczno-Szkoleniowej przy Zespole Szkół w Wartkowicach w trzech zadaniach:

Zadanie 1 – ROZBUDOWA CZĘŚCI DYDAKTYCZNEJ – polegająca na dobudowie do północnego skrzydła szkoły z klatką schodową, windą, 5 salami lekcyjnymi i bibliotece z czytelnią.

Zadanie 2 – BUDOWA HALI SPORTOWEJ – o wymiarach boiska 20x40m z widownią na 285 osób oraz zapleczem szatniowo – sanitarnym, magazynowym, technicznym,  siłownią i punktem gastronomicznym.

Zadanie 3 – BUDOWA BOISK ZEWNĘTRZNYCH – stanowiących zaplecze sportowe dla hali i zespołu szkół.

Lokalizacja inwestycji:

Wartkowice, ul. Legionów Polskich 5, obręb Wartkowice.

Charakterystyczne parametry:

Powierzchnia użytkowa – 2 677m2
Powierzchnia zabudowy – 2075m2
Kubatura budynku – 14 180m3
ŁĄCZNA WATRTOŚĆ INWESTYCJI NETTO – 10,4 mln zł

Inwestor:

Gmina Wartkowice, Stary Gostków 3D, 99-220 Wartkowice