Please enable JS

Przebudowa dwóch sal gimnastycznych przy II LO w Sieradzu

Zgodnie ze zleceniem inwestora przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja i przebudowa dwóch sal gimnastycznych z zapleczem przy II LO w Sieradzu –ul.

S .Żeromskiego 8 98-200 Sieradz.

Projekt obejmuje swoim zakresem termomodernizację i przebudowę sal gimnastycznych wraz z widownią zapleczem szatniowo – sanitarnym ,przestrzenią komunikacyjną w obrębie sal, tarasami i schodami zewn. oraz budowę pochylni dla niepełnosprawnych.

Lokalizacja budynku na działce nr. 124/1 przy ul. S. Żeromskiego 8 w Sieradzu.

Zgodnie ze zleceniem inwestora przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja i przebudowa dwóch sal gimnastycznych z zapleczem, przy II L.O. w Sieradzu – ul. Stefana Żeromskiego 8. Projekt obejmuje swoim zakresem termomodernizację i przebudowę części sportowej wraz z widownią zapleczem szatniowo – sanitarnym, przestrzenią komunikacyjną w obrębie sal, tarasami i schodami zewn. oraz budowę pochylni dla niepełnosprawnych. 

Lokalizacja budynku na działce nr. 124/1 przy ul. S. Żeromskiego 8 w Sieradzu.

Dane techniczne obiektu-części objętej projektem

 

l.p.

Dane

Ilość

1.

Powierzchnia użytkowa cz. objętej projektem

  1423,17m2

2.

Powierzchnia ruchu (komunikacji)

    280,05m2

3.

Kubatura Sali gimnastycznej dużej

  8361,88m3

4.

Kubatura całej części obiektu objętej projektem

10286,10m3

5.

Maksymalna wysokość sali gimnastycznej w świetle konstrukcji

      10,15m

6.

Maksymalna wysokość pozostałych pomieszczeń w świetle konstrukcji

        4,50m

 

     Kubatura całego kompleksu II LO w Sieradzu – 16 618,13 m3

Sale gimnastyczne usytuowane są w północno- zachodniej części działki z dostępem od strony północnej. Planuje się docieplenie obiektu warstwą styropianu na siatce gr. 12 cm metoda mokrą lekką. W elewacji północnej sali przewiduje się wymianę okien na poziomie parteru oraz wyburzenie istniejącego przedsionka sali. Projektuje się również zamurowanie otworów okiennych sali na elewacjach wschodniej i zachodniej– szczegóły na rys. projektu.

Przebudowa widowni obejmuje wymianę istniejących siedzisk na nowe siedziska sportowe - składane, wymianę istniejących balustrad na nowe stalowe malowane proszkowo oraz przebudowę istniejących schodów i dostosowanie ich do obecnych wymogów przepisów ( poszerzenie do szer. 120cm) a także wykończenie przez obłożeniem płytką gresu. Pod widownią projektuje się nowy podział pom: wc( w tym wc dla niepełnosprawnych), pom. szatni okryć wierzchnich (mogącej również pełnić funkcję sklepu lub bufetu) oraz magazyny. Szczegóły na rysunkach projektu. Planuje się także przebudowę części szatniowo-sanitarnej poprzez wyburzenia istniejących ścian, wykonanie przekuć drzwiowych oraz proj. nowych ścianek  gkf gr 10 cm. dzielących pomieszczenia. Wszystkie drzwi nie spełniające obowiązujących wymogów przeznaczone są do demontażu, w ich miejsce zamontowane zostaną nowe wg rys proj. o szer. zgodnej z obowiązującymi przepisami.

W obrębie obiektu będącego przedmiotem opracowania planuje się przebudowę schodów, ścianek i tarasów zewnętrznych ( naprawienie ubytków, tynkowanie, obłożenie kostką betonową ,schody ażurowe obłożenie gresem), projektuje się także pochylnię dla niepełnosprawnych  przy wejściu do sali od strony północnej. 

 

Założenia i rozwiązania projektowe zagospodarowania terenu,

 Zmiana wizerunku estetycznego najbliższego otoczenia obiektu poprzez przebudowę elementów w jego bezpośrednim sąsiedztwie (tarasy, schody zewn. pochylnia dla niepełnosprawnych.)

Remont nawierzchni układu komunikacji pieszej i kołowej terenu działki.

Poprawa warunków odprowadzenia powierzchniowego wód deszczowych od budynku ze względu na ukształtowanie prawidłowe terenu bezpośrednio przy budynku szkoły i projektowanej Sali gimnastycznej oraz remont opasek – spadek od budynku – prawidłowa ochrona strefy cokołowej budynku