Please enable JS

Hotel w Piotrkowie Trybunalskim

Przedmiotowy hotel w Piotrkowie Trybunalskim znajduje się w centrum miasta, przy eksponowanym skrzyżowaniu ciągów komunikacyjnych ulic Narutowicza i Armii Krajowej, na skraju zabudowy śródmiejskiej.

Przedmiotowy hotel w Piotrkowie Trybunalskim znajduje się w centrum miasta, przy eksponowanym skrzyżowaniu ciągów komunikacyjnych ulic Narutowicza i Armii Krajowej, na skraju zabudowy śródmiejskiej.
W budynku, wyodrębniono funkcjonalne:

- część hotelową ze strefą wejściową i rekreacyjną w poziomie częściowo odsłoniętej piwnicy,

- strefą mieszkalną na kondygnacjach +2 i +3 mieszczącą 42 jednostek mieszkalnych w tym:

- 36 pokoi dwuosobowych,
- 2 pokoje 1-osobowe i
- 4 apartamenty

- część usługowo-handlową zajmującą główny poziom nadziemny (parter +/-0,00) mieszczący lokale usługowe

- część konferencyjno- gastronomiczną zlokalizowaną na poziomie +1 (sale konferencyjne i restauracja),

- poziomie +4 (sale wielofunkcyjne),

- część techniczno-gospodarczą z parkingiem samochodów osobowych w strefie zagłębionej w ziemi kondygnacji piwnicy

Charakterystyczne parametry
powierzchnia całkowita 5 211.00m2
powierzchnia użytkowa – 4 750.07 m2
w tym:
- część mieszkalna hotelu – 1204.80 m2
- część biurowa hotelu – 33.82 m2
- część rekreacyjna hotelu – 120.57m2
- część recepcyjna hotelu – 27.48 m2
- część konferencyjna hotelu – 591.66 m2
- część usługowo-handlowa – 459.12 m2
- sale gastronomii – 240.56 m2
- zaplecze kuchenne gastronomii – 185.50 m2
- pomieszczenia magazynowe – 161.46 m2
- pomieszczenia techniczne – 272.16 m2
- pomieszczenia pomocnicze – 35.95 m2
- komunikacja ogólnodostępna – 1220.15 m2
- komunikacja techniczna – 83.05 m2
- kubatura brutto – 20 013 m3

Inwestor:Prywatny
Realizacja zakończona.

Autorzy opracowania: Arch. Beata Gaik-Kacperek, Arch. Roman Celnik